X

Team Kracht

De verschillende modules geven een antwoord op allerhande samenwerkingsvraagstukken. 

 

Enkele voorbeelden:

We zijn een startend team. Hoe kunnen we kunnen we hier handen en voeten aan geven, zodat we gaan voor een gemeenschappelijk doel?

We gaan een zelfsturend / zelforganiserend team worden. Hoe kunnen we dat het beste aanpakken?

Hoe kunnen we elkaar versterken in het team, elkaars kwaliteiten benutten om een zo goed mogelijk resultaat leveren?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze communicatie beter (en respectvoller) gaat verlopen?

We hebben begeleiding nodig bij intervisie.

We hebben een vacature. Wat missen we in het team? Welke kwaliteiten en drijfveren zal onze nieuwe collega moeten hebben?

 

Lees hier meer over het aanbod;